V zime ohrievame, v lete ochladzujeme a ...

Pre každý objekt existuje optimálny spôsob vykurovania zohľadňujúci vhodný pomer výšky vstupnej investície a prevádzkových nákladov. Investičná návratnosť pri rekonštrukcii tradičného centrálneho zdroja vykurovania by sa mala pohybovať na úrovni 1 a pol až 2 roky. Či už sa jedná o vykurovanie infražiaričmi, teplovzdušnými alebo teplovodnými ohrievačmi. Každá technológia má svojho adresáta.

Infražiariče

Pre vysoké budovy s nízkou úrovňou izolácie sú najvhodnejšie infražiariče. Infra ohrievanie je možné použiť aj pre čiastočne otvorené priestory alebo ako lokálne vykurovanie. Plynové infražiariče značky ADRIAN® patria medzi špičku na trhu priemyselného vykurovania veľkoobjemových priestorov. Pre poľnohospodárstvo ponúkame osobitnú radu infražiričov a ohrievačov.

Teplovzdušné plynové ohrievače

Plynové ohrievače sú vhodnejšie pre objekty s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Ohrievače môžu byť prevádzkované na zemný plyn alebo propán. Vyššiu účinnosť dosahujú využitím sekundárneho vnútorného výmenníka tepla, ktorý premieňa zvyškové teplo v spalinách, ktoré by sa stratilo v klasickom nekondenzačnom ohrievači, na užitočnú tepelnú energiu. Tým sa zvyšuje rýchlosť prenosu tepla do teplého vzduchu bez ďalšej spotreby paliva.

Teplovodné ohrievanie

Teplovodné ohrievače sa výborne kombinujú s centrálnymi kotolňami alebo kotlami či už na plyn, alebo na alternatívne palivá ako pelety, či biomasa.

Elektrické vykurovanie

Elektrické vykurovanie má tiež svoje opodstatnenie a je využívané najmä v lokalitách, kde nie je dostupný plyn. Pozrite si naše výrobky v kategórii elektrické infražiariče a elektrické teplovzdušné ohrievače.

Znižovanie tepelných strát

Vykurovanie hál ide ruka v ruke so znižovaním strát a únikov tepla. Dnes, pri rastúcich cenách energií je nevyhnutné, čo najefektívnejšie udržať teplo v hale alebo inom objekte. Naše ohrievacie a vykurovacie zariadenia sú vhodne kombinované s dvernými vzduchovými clonami a stropnými ventilátormi - destratifikátormi, oba tieto zariadenia predstavujú obrovský potenciál pre dodatočné úspory energií.

Priemyselné brány predstavujú spolu so svetlíkmi a oknami slabé miesto vykurovaných hál. Úniky tepla sú v týchto miestach najväčšie. Straty nie je možné úplne vylúčiť, ale určite sa dajú významne zmierniť. Každá ušetrená jednotka tepla, znamená úsporu energie a vyššiu účinnosť vykurovania. Pre priemyselné brány ponúkame vzduchové clony s vykurovaním, ktoré je možné použiť na "do - kurovanie" priestoru v ich najbližšom okolí.

Ochladzovanie vzduchu

Značka ADRIAN je aktívna aj v oblasti ochladzovania vzduchu, tzv. evaporizačné chladenie je skvelou voľbou pre ochladzovanie vzduchu bez freónov alebo chladiacich zmesí so zaručeným úspechom v letných mesiacoch. Pokiaľ hľadáte technológiu na celoročné použitie, pozrite si  náš rooftop alebo teplovzdušnú jednotku s klimatizáciou.

Riadiace systémy 

ADRIAN GROUP to sú aj vývoj a inovácie. V oblasti riadiacich systémov máme vlastné riešenia, ako dostať spotrebu energie pod absolútnu kontrolu a vytvoriť priestor pre dodatočné úspory energií.