V zime ohrievame, v lete ochladzujeme a ...

Pre každý objekt existuje optimálny spôsob vykurovania zohľadňujúci vhodný pomer výšky vstupnej investície a prevádzkových nákladov. Investičná návratnosť pri rekonštrukcii tradičného centrálneho zdroja vykurovania by sa mala pohybovať na úrovni 1 a pol až 2 roky. Či už sa jedná o vykurovanie infražiaričmi, teplovzdušnými alebo teplovodnými ohrievačmi. Každá technológia má svojho adresáta.