ADRIAN-AIR AGRO, teplovzdušný ohrievač pre poľnohospodárstvo

Priamovýhrevné teplovzdušné ohrievače ADRIAN-AIR AGRO sú navrhnuté pre vykurovanie objektov pre chov zvierat a pestovanie rastlín. Modulačný premixový horák úmožňuje pri použití ohrievača dosiahnuť významné energetické úspory. Výkon ohrievače je možné regulovať v rozsahu od 30 do 100 % nominálneho výkonu.

Kód produktu: AIR AGRO

Mám záujem o produkt