Chladenie v poľnohospodárstve

Chladenie vzduchu v pekárenskej výrobe

Známa slovenská pekárenská spoločnosť PENAM sa rozhodla zlepšiť pracovné podmienky svojich zamestnancov znížením teploty na prevádzke výroby bezlepkového pečiva v priestoroch kysnutia a pečenia. Ide o typ pracoviska, kde je teplo celoročne a v lete, samozrejme, najviac. Chladiče vzduchu ADRIAN-AIR s horným výduchom, ktoré inštalova naša spoločnosť, zabezpečia prísun ochladeného čerstvého prefiltrovaného vzduchu do pekárne. Dosiahne sa tak synergický efekt chladenia, vetrania a dodatočného rozpohybovania vzduchu v priestore. Spolu s odvetraním miestnosti tak teplota najmä v okolí pecí výrazne klesne. Pozrite si fotografie z inštalácie. 

 

Chladenie a vetranie v pôrodni

Priemyselné ochladzovače vzduchu nachádzajú čoraz častejšie uplatnenie, nie len v priemysle ale aj v iných veľkoobjemových priestoroch. Pre významného chovateľa hovädzieho dobytka na Slovensku AGROBAN, Bátka sme zabezpečili chladenie vzduchu v tzv. pôrodni. Ekologické a nízkoenergetické chladenie výrazne zlepšuje podmienky v objekte. Je tak podporená výkonnosť chovateľa a skvalitnia sa životné podmienky zvierat. Okrem chladiaceho efektu sa zásadne zlepší ventilácia v priestore a cirkulácia vzduchu. Naša spolupráca so spoločnosťou AGROBAN nekončí, na pláne je chladenie budovy dojárene a v záverečnej fáze nainštlujeme naše chladiace jednotky aj na budovu stajne.

Ochladzovanie vzduchu v poľnohospodárstve

Veľké projekty ochladzovania vzduchu existujú aj v poľnohospodárstve. Sem patria napríklad skleníky, hydinárske farmy vrátane chovu brojlerov, komplexy na chov ošípaných a mladých zvierat, mliečne farmy a pod. Problémy s teplom v interiéri spôsobujú zvýšený úhyn zvierat, nižšiu produkciu, oneskorené dozrievanie či vysychanie rastlín, obmedzujú rast mláďat v lete. Škodlivé výpary v priestoroch (amoniak a iné plyny), nečistoty a hmyz znepríjemňujú život a ovplyvňujú pokles produktivity a efektivitu práce a zdravie pracovníkov. Použitie iných metód na riešenie týchto problémov je buď technicky nemožné, alebo ekonomicky nerealizovateľné. Riešením je použitie adiabatických jednotiek na chladenie priestorov a odvetranie plynov a pár z nich s prívodom čerstvého vonkajšieho vzduchu. Získané výhody: chladenie konkrétne určených miest, zvýšenie produkcie mäsa a mlieka (rast až o 15 %), zvýšenie produkcie vajec a ich veľkosti, zníženie poškodenia škrupiny, zlepšenie podmienok pre chov zvierat a pestovanie rastlín v období jar-leto-jeseň, zníženie úrovne vnútorného amoniaku na prijateľnú úroveň, zvýšenie úrody bobúľ, zeleniny, kvetov a iných rastlín, zlepšenie ich kvality. Pozrite si fotografie z referencií od našich partnerov z Poľska.