Certifikáty a osvedčenia

Najnovší audit ISO v spoločnosti ADRIAN GROUP z 19. 9. 2022 opätovne potvrdil správnosť vnútorných postupov a nastavenia firmy. Zameranie na kvalitu a na zákazníka nás neustále posúva dopredu a vytvára priestor pre zlepšovanie a inovácie. Sme hrdí na to, že je kvalita súčasťou toho, ako naši zákazníci vnímajú značku ADRIAN.

Riadenie kvality pozostáva z viacerých stupňov:

  • systému riadenia kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001
  • systému riadenia kvality podľa špecifických technických predpisov
  • certifikácia výrobkov a aprobácia výrobkov. 

Spoločnosť Adrian Group je oprávnená vyrábať a dodávať svoje výrobky a služby podľa:

nazov obrazka

ISO 9001 rieši systém manažmentu kvality procesným prístupom. Našim certifikátom manažérstva kvality preukazujeme, že sme schopný efektívne plniť požiadavky zákazníkov v celom výrobnom reťazci.

nazov obrazka

Aby mohli byť výrobky predávané v EÚ, musia niesť toto označenie CE. Označenie preukazuje, že naše výrobky boli podrobené posúdeniu a spĺňajú požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia. 

nazov obrazka

Týmto potvrdzujeme, že naše výrobky a služby napĺňajú minimálne požiadavky na energetickú účinnosť, v súlade s nariadením EÚ o ekodizajne 2015/1188.

nazov obrazka

Ekologicky šetrný výrobok (EŠV) – toto označenie sa používa v národnom programe environmentálneho značenia v Českej republike. Značka dáva spotrebiteľom možnosť dobrovoľne pri nákupe preferovať výrobky zohľadňujúce požiadavky ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Spoločnosč Adrian Group vlastní toto označenie.

nazov obrazka

Certifikát o zhode EAC je certifikát vydaný certifikačným orgánom colnej únie medzi Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom , ktorým sa potvrdzuje zhoda výrobku so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými jedným alebo viacerými technickými predpismi (smernicami ) Euroázijská colná únia (zóna voľného obchodu pre tovar, ľudí a kapitál).