Zelený Merkúr, tento rok aj za účasti Adrian Group

Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení členov BANSKOBYSTRICKEJ regionálnej komory SOPK, ktoré sa konalo 26. apríla 2022 v Kongresovej sále Technickej univerzity vo Zvolene, boli zvolení funkcionári a členovia Predstavenstva BBRK SOPK. V  rámci verejnej časti zasadania sa účastníkom prihovoril predseda SOPK Peter Mihók a pozvaní hostia – primátorka Mesta Zvolen, prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity a riaditeľ Sekcie environmentalistiky Slovenskej agentúry životného prostredia. Na záver sa udeľovali ceny v súťaži Zelený Merkúr, ktorá zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Prihlásiť sa mohli firmy v rámci BBSK, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a princípmi obehového hospodárstva v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. ADRIAN GROUP získala toto prestížne ocenenie za propagáciu adiabatického chladenia medzi širokou verejnosťou.