Vzduchové dverné clony

Dverná clona pomáha v nemocnici

Začiatkom roku 2024 sme boli oslovení pracovníkmi Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici na vyriešenie prievanu na vstupe do vestibulu časti urgentného príjmu. Tento problém pozorovali dlhodobo, no zvýraznil sa po tom ako na jeseň minulého roka vymenili staršie vstupné dvere za automatické s pohybovým snímačom. Častá frekvencia otvárania spôsobovala, že pracovníci recepcie a pracovník bufetu sú priamo a dlhodobo vystavení vplyvu zimy a prievanu, čo im spôsobovalo diskomfort. Na vyriešenie tohto problému sme zvolili vzduchovú dvernú clonu o rozmere 2 m, ktorá sa horizontálne inštalovala nad vstupné dvere vestibulu. Spúšťanie chodu dvernej clony je zabezpečené pomocou dverného kontaktu s tým, že oprávnená osoba môže na ovládači nastaviť jednu z troch rýchlostí ventilátora.

Horizontálna zostava vzduchových clôn v priemysle

Firma REMARKPLAST, Vráble riešila úniky tepla cez otvorenú bránu jej zdvojením a inštalovaním rýchlobežnej brány v tesnej blízkosti. Táto čiastočne priepustná bariéra síce znížila straty tepla, ale nie na dostatočnú úroveň. Po konzultácii s našimi technikmi sme navrhli horizontálnu zostavu priemyselných vzduchových clôn s elektrickým ohrevom s montážou nad bránu. Takto sa zabezpečí naozaj silná ochrana pred prenikajúcim studeným vzduchom do priestoru a zároveň únikom tepla. Zvýšený tepelný komfort jednoznačne povedie k zvýšenej produktivite práce. Pozrite si našu prezentáciu dverných clôn s tipmi na správnu inštaláciu a upozorneniami na časté chyby.

Znižovanie energetickej náročnosti dvernými clonami 

Minimalizovanie tepelných strát použitím dverných vzduchových clôn je osvedčené a účinné riešenie. Aj v renomovanej spoločnosti NEUMANN ALUMINIUM znižujú fixné náklady na energie rozumnými a overenými spôsobmi. Aktuálne sme pre nich s naším partnerom ŠALIGA s. r. o. inštalovali dverné clony bez ohrevu na ďalšie dve brány. Vzhľadom na typ brány a spôsob otvárania ako aj po zvážení dispozície sme sa zhodli na montáži z boku brány, pričom šírka otvoru umožňuje použitie clony iba z jednej strany. Keďže pre účinnosť riešenia je podstatný prietok a rýchlosť fúkaného vzduchu a prevádzka nemala požiadavku na ohrev prechodovej zóny, použili sme spotrebiče bez ohrevu a výmenníka. Clona je samonosnou konštrukciou, ktorá sa fixuje o podlahu a bočnú stenu. Pred nebezpečenstvom nárazu manipulačnej techniky ju ochránia dodatočné prvky navrhnuté zákazníkom.

Inštalácia dverných clôn v ZF

Do areálu ZF SLOVAKIA a. s. v Leviciach sme dodali vzduchové clony bez ohrevu GUARD PRO pre montážnu firmu MERAX SK s.r.o. Generálnym dodávateľom bola spoločnosť IN VEST s.r.o. Postačujúca bola jednostranná montáž vertikálne do výšky 4,5 m. Zariadenia v lete robia bariéru proti prieniku tepla do priestorov a v zimnom období pomáhajú dosiahnuť značné úspory na prevádzkových nákladoch a šetria energie. Vzduchové clony sú dobrou voľbou pri častom otváraní brán, keď sa vykúrený priestor rýchlo vyvetrá, bránia aj prieniku hmyzu, prachu a pachov. Návratnosť clôn sa pohybuje do dvoch rokov.

Dverné clony šetria energie 

Čoraz viac našich zákazníkov si uvedomuje že najlacnejšie sú energie, ktoré si sami dokážu ušetriť. Jednou z ciest je aj ochrana veľkých priemyselných brán pred únikom obrovského množstva tepla z výrobnej haly. Na tento účel je ideálne použiť výkonné dverné clony. Či sa už rozhodnú pre plynové, teplovodné, elektrické alebo aj bez ohrevu, vždy je to efektívne a jednoduché riešenie. Touto cestou sa vybrali aj naši klienti: Inipex s.r.o., Mar s.r.o., Rona a.s.. Každá z firiem má vlastný výrobný program, ale clony spoľahlivo poslúžia každému. Ekologické papierové slamky, stolové sklo, kovovýroba  - studený vzduch má vstup do haly prísne zakázaný. A o to predsa ide.

Dverné clony pre školu

V decembri 2022 sme boli oslovení vedením školského internátu Strednej odbornej školy drevárskej so sídlom vo Zvolene na dodávku vzduchovej clony pre vchodové dvere do vestibulu internátu. V minulosti už podobné zariadenie používali a boli s ním spokojní. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prechod medzi exteriérom a vykurovaným interiérom budovy a dlhodobo sa tam ľudia nezdržujú, postačuje pre dosiahnutie požadovaného efektu vzduchová clona bez ohrevu. Najvhodnejším riešením bolo použiť dvernú clonu GUARD 150C s ovládaním panelom Comfort. Dodávka bola komplexná od dodania tovaru, montáže až po uvedenie zariadenia do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Náročné riešenie vzduchovej dvernej clony v Eltek, Liptovský Hrádok 

Spoločnosť ELTEK nás požiadal o inštaláciu vzduchových dverných clôn pre priemyselnú bránu, cez ktorú v častých intervaloch navážajú materiál a expedujú výrobky. Komplikovaná dispozícia pôvodneho riešenia (pozícia osobných dverí) ako aj pre horizontálnu inštaláciu nevhodny smer otvárania brány, bola napokon vyriešená inštaláciou vo vertikálnom smere na jednej strany brány. Montáž teplovodných rozvodov, elektroinštalácie a samotných vzduchových clôn bola vyriešená v spolupráci s Ing. Petrom Zábranským. V areály Eltek je k dispozícii kotolňa, ktorej výkon nebol využitý na maximum, a aj preto bolo možné inštalovať vzduchové dverných clony s teplovodným výmenníkom GUARD PRO 200W. Práve teplovodné clony majú najrýchlejší nábeh, čím je zaistené, aby tepelné straty vykurovaného priestoru po otvorení brány boli čo najnižšie. Správnym používaním vykurovacieho systémom a správnym zvolením typu vzduchových clôn je možné ušetriť až do 12 % ročných nákladov na vykurovanie.

Adient Slovakia s.r.o.,  Teplovodné vzduchové dverné clony 

Clony preukázateľne znižujú energetické straty objektu. Vzduchové dverné clony s teplovodným vykurovaním sme napojil na existujúcu kotolňu, ktorá prešla rekonštrukciou. V lete budú clony prevádzkované bez vykurovania a budú tak vytvárať prirodzenú a účinnú vzduchovú barieru.