Ovládací panel INTELLIGENT

Panel INTELIGENT je určený na ovládanie prevádzky teplovodných ohrievačov a vzduchových clôn. Ovládač riadi činnosť sevopohonov / ventilov a rýchlosť ventilátora ohrievača v manuálnom a automatickom režime v závislosti na nastavenej izbovej teplote. Prevod ventilátora sa automaticky prepne na nižšiu rýchlosť pri dosiahnutí nastavenej teploty v miestnosti.

Kód produktu: INTELLIGENT

Mám záujem o produktPrejsť na e-shop