ADRIAN - RAD E, plynový infražiarič, tmavý. Monoblok s horákovou a ventilátorovou komorou.

Plynový infražiarič ADRIAN-RAD E je určený na celoplošné a miestne vykurovanie veľkoobjemových priestorov. Jedinečnosť infražiariča RAD E spočíva v konštrukcii horákovej skrine, ktorá umožňuje opätovné využitie časti spalín, na predohrev nasávaného vzduchu, čím sa dosahuje vysoká účinnosť spaľovania. Sálavé rúry rýchlo dosahujú prevádzkovú teplotu, čo skracuje čas chodu infražiariča a znižuje celkové náklady na vykurovanie. Pri strednej teplote sálavých rúr takmer 500 °C, sa tak dosahujú veľmi nízke hodnoty emisií. Rekuperácia tepla je zároveň zárukou vysokej tepelnej účinnosti a ekonomikej prevádzky

Kód produktu: RAD E

Mám záujem o produkt